Vogelhuisjes te koop
Timmerman Floris zorgt ervoor dat de koolmees, boomklever, bonte vliegenvanger en ringmus een goed huisje hebben!
Vogels die in het huisje kunnen.
Het gaatje is 32 mm groot voor deze vogels.
Koolmees
Koolmezen horen tot de talrijkste tuinvogels. Met hun gitzwart petje, witte wangen en citroengele buik, vormen ze een gemakkelijk herkenbare soort.
boomklever
De boomklever is een echte bosvogel. Hij klautert schokkerig maar behendig alle richtingen uit op boomstammen, ook ondersteboven.
Bonte vliegenvanger
De bonte vliegenvanger is een zwart-witte zangvogel die graag in nestkasten broedt. De soort brengt veel tijd door in de boomkruinen.
Ringmus
De ringmus lijkt op de huismus maar je kan de vogel gemakkelijk herkennen aan de kastanjebruine kruin, de zwarte wangvlek en de witte halsband.
Mijn actie is ten voordele van Natuurpunt!
Koop een vogelhuisje!
Ik heb 9 vogelhuisjes gemaakt. Ze kosten 20 euro per stuk. Dat is 15 euro per stuk voor Natuurpunt en 5 euro voor mijn spaarpot.

23/12/2019: dank je wel aan alle kopers, mjin vogelhuisjes zijn allemaal verkocht!
de warmste week
120 EURO VOOR NATUURPUNT
Dank je wel
Floris Vanhecke
Made on
Tilda